lini������

Encyklopedia PWN

inform. prywatny obwód telefoniczny łączący na stałe dwa punkty, oferowany najczęściej w trybie dzierżawy przez lokalnego operatora telekomunikacyjnego.
grupa zwierząt w obrębie rasy, spokrewniona przez wyróżniającego się przodka (założyciela linii);
układ elektr. powodujący opóźnienie sygnałów elektr. bez zmiany ich kształtu;
niezadrzewiony pas wycięty w drzewostanie, dzielący las na jednostki podziału powierzchniowego, tzw. oddziały;
miejsce geom. punktów na powierzchni Ziemi, w których mierzony parametr obiektu obserwacji nawigacyjnej (np. latarni mor., radiolatarni, dna morza, satelity nawigacyjnego) ma wartość stałą;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia