lini������

Encyklopedia PWN

astr. linia emisyjna promieniowania elektromagnetycznego o dł. 21 cm (zakres radiowy), emitowanego przez atomy wodoru;
linia na mapie stref czasowych (czasu rachuba); przy jej przekraczaniu ze wschodu na zachód dodaje się jeden dzień, z zachodu na wschód zaś odejmuje;
mat. linie przecinające pod kątem prostym (trajektorie ortogonalne) proste jakiegoś pęku;
linie i pasma absorpcyjne w widmach ciał niebieskich, powstające wskutek pochłaniania ich promieniowania przez gazy atmosfery ziemskiej.
linie przecięcia powierzchni kadłuba statku wodnego 3 rodzinami płaszczyzn wzajemnie do siebie prostopadłych;
linie emisyjne występujące w widmach silnie rozrzedzonych gazów, np. widmach mgławic, korony słonecznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia