licznikiem

Encyklopedia PWN

przyrząd pomiarowy całkujący, który wskazuje stopniowo wartości wielkości mierzonej gromadzące się w określonym czasie;
gazowy detektor cząstek (promieniowania jonizującego);
przyrząd do wykrywania i pomiaru strumienia fotonów o małym natężeniu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia