licznikiem

Encyklopedia PWN

przyrząd pomiarowy całkujący, który wskazuje stopniowo wartości wielkości mierzonej gromadzące się w określonym czasie;
gazowy detektor cząstek (promieniowania jonizującego);
przyrząd do wykrywania i pomiaru strumienia fotonów o małym natężeniu;
przyrząd do pomiaru energii elektr. w obwodzie prądu elektrycznego;
urządzenie do zliczania impulsów elektrycznych;
detektor cząstek jonizujących;
detektor cząstek jonizujących;
urządzenie do rejestracji promieniowania jonizującego przez przetworzenie pierwotnych skutków oddziaływań promieniowania z materią na sygnały obserwowalne.
mat. potoczna nazwa liczby wymiernej;
koincydencja
[łac.],
jednoczesne wystąpienie kilku zdarzeń;
Geiger
[gạir]
Hans, ur. 30 IX 1882, Neustadt an der Haardt, zm. 24 IX 1945, Poczdam,
fizyk niemiecki;
Hofstadter
[họfstätər]
Robert, ur. 5 II 1915, Nowy Jork, zm. 17 XI 1990, Stanford (stan Kalifornia),
fizyk amerykański;
Krukowski Włodzimierz, ur. 19 IX 1887, Radom, zm. 4 VII 1941, Lwów,
inżynier elektryk, wynalazca;
strumień wysokoenergetycznych cząstek docierających do zewnętrznych warstw atmosfery ziemskiej z przestrzeni kosmicznej (promieniowanie kosmiczne pierwotne) bądź też powstałych w wyniku zderzeń tych cząstek z atomami atmosfery (promieniowanie kosmiczne wtórne).
sonda
[fr.],
żegl. przyrząd nawigacyjny i badawczy (batymetria) do mierzenia głębokości zbiorników wodnych i pobierania próbek osadów dennych;
przyrząd służący do otrzymywania i analizy widma w zakresie promieniowania rentgenowskiego, w którym rejestracji widma dokonuje się za pomocą odpowiednich liczników cząstek jonizujących;
zjawisko przepływu prądu elektrycznego w dielektrykach pod wpływem pola wyładowanie elektryczne.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

licznik
1. «przyrząd pomiarowy wskazujący wartość mierzonej wielkości jako wynik jej całkowania lub sumowania w pewnych odcinkach czasu»
2. «w ułamku: liczba znajdująca się nad kreską ułamkową»

• licznikowy
licznik Geigera-Müllera «gazowy detektor promieniowania jonizującego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia