liczby pitagorejskie

Encyklopedia PWN

mat. trójki liczb naturalnych x, y, z spełniające równanie x2 + y2 = z2;
mat. liczby 1, 2, 3, ... (niektóre definicje zaliczają do nich również 0);
mat. trójkąt prostokątny, w którym długości boków są liczbami naturalnymi.
Pitagoras, Pythagóras, ur. ok. 572, wyspa Samos, zm. ok. 497 p.n.e., Metapont,
grecki filozof i matematyk.
uczniowie Pitagorasa, członkowie założonego przez niego Związku Pitagorejskiego, rozwijącego się VI– IV w. p.n.e. w miastach południowej Italii i Grecji, oraz późniejsi kontynuatorzy jego nauki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia