liczby Fermata

Encyklopedia PWN

mat. liczba naturalna postaci (k = 0, 1, 2, 3, ...);
mat. twierdzenie teorii liczb orzekające, że dla wykładników n ≥ 3 równanie xn + yn = zn nie ma rozwiązań w liczbach całkowitych dodatnich x, y, z.
mat. jedno z podstawowych twierdzeń teorii liczb (liczb teoria); orzeka, że jeżeli a jest liczbą całkowitą niepodzielną przez liczbę pierwszą p (lub równoważnie: względnie pierwszą z p), to liczba ap − 1 − 1 jest podzielna przez p;
mat. liczby 1, 2, 3, ... (niektóre definicje zaliczają do nich również 0);
Carmichaela liczby
[l. ka:rmaıkela],
mat. liczby złożone n, takie że dla każdej liczby całkowitej a względnie pierwszej z n liczba an-1 − 1 dzieli się przez n (liczby te spełniają tezę małego twierdzenia Fermata);
dział matematyki poświęcony badaniu liczb, początkowo naturalnych, całkowitych i wymiernych, a obecnie także algebraicznych (liczba algebraiczna).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia