liczbami kwantowymi

Encyklopedia PWN

leptony
[gr.],
fiz. cząstki elementarne nie biorące udziału w oddziaływaniach silnych; należą do nich: elektron e, mion μ, taon τ, 3 rodzaje odpowiadających im neutrin: νe, νμ, ντ, oraz ich antycząstki;
grupy linii widmowych (niekiedy położonych bardzo blisko siebie), których powstanie jest skutkiem rozszczepienia poziomu energ., następującego w wyniku oddziaływania pola magnet. ze spinem elektronów (oddziaływanie spin–orbita);
Oppenheimer
[ọpənhaımər]
(Julius) Robert Wymowa, ur. 22 IV 1904, Nowy Jork, zm. 18 II 1967, Princeton,
amerykański fizyk, zwany ojcem bomby atomowej.
fiz. moment pędu ciała materialnego (układu ciał) uwarunkowany ruchem wokół jakiegoś punktu (środka masy, innego ciała) lub osi, np. o.m.p. elektronu w atomie, o.m.p. planety w ruchu wokół Słońca;
fiz. wielkość charakteryzująca stany układów kwantowych (cząsteczek, atomów, jąder atomowych, cząstek elementarnych) ze względu na ich zachowanie przy odbiciu przestrzennym (inwersji przestrzennej), czyli przy zmianie zwrotu wszystkich 3 osi układu odniesienia — układ lewoskrętny zmienia się przy tym na układ prawoskrętny i odwrotnie;
pole fizyczne, pole sił,
forma materii pośrednicząca we wzajemnym oddziaływaniu jej form korpuskularnych (np. ciał niebieskich, cząsteczek, atomów, cząstek elementarnych).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia