libido

Encyklopedia PWN

libido
[łac., ‘żądza’, ‘rozkosz’],
psychol. jedno z podstawowych pojęć psychoanalizy, wprowadzone przez S. Freuda na oznaczenie energii popędu seksualnego jako pierwotnego popędu życia i gł., nieświadomej siły kierującej zachowaniem człowieka;
kierunek psychologii głębi (teoria) i metoda psychoterapii (praktyka) zainicjowane przez S. Freuda.
Freud
[froid]
Sigmund Wymowa, ur. 6 V 1856, we Freibergu (ob. Příbor, Czechy), zm. 23 IX 1939, Londyn;
austriacki neurolog i psychiatra, twórca psychoanalizy.
Adler Alfred Wymowa, ur. 7 II 1870, Wiedeń, zm. 28 V 1937, Aberdeen (Szkocja),
austr. psychiatra i psycholog, twórca kierunku zw. psychologią indywidualną.
depresja
[łac.],
med. w psychiatrii termin wieloznaczny oznaczający: podstawowy objaw zespołu depresyjnego, tj. depresyjny nastrój, sam zespół depresyjny oraz zaburzenia (choroby) przejawiające się objawami depresyjnymi;
ekon. sieć powiązań między dużymi instytucjami finansowymi w Europie
fiksacja
[łac. fixus ‘stały’, ‘nieodmienny’],
psychol. powtarzanie pewnych sposobów zachowania się lub form ustosunkowania, mimo że nie są one adekwatne do rzeczywistości i nie zapewniają jednostce osiągnięcia zamierzonych przez nią celów;
Jung Carl Gustav, ur. 26 VII 1875, Kesswil, zm. 6 VI 1961, Küsnacht,
psychiatra szwajcarski, współtwórca „psychologii głębi”.
kompleks
[łac. complexus ‘objęcie’, ‘połączenie’],
psychol. pojęcie wprowadzone przez A. Adlera, S. Freuda i C.G. Junga, oznaczające zespół silnie naładowanych emocjonalnie treści (wyobrażeń, tendencji) tkwiących w podświadomości jednostki i wywierających wpływ na jej zachowanie;
Marcuse
[markụ:zə]
Herbert Wymowa, ur. 19 VII 1898, Berlin, zm. 29 VII 1979, Starnberg,
filozof niemiecki.
filoz., religiozn. uczucie skierowane do osoby (miłość: Boga, bliźniego, oblubieńcza, rodzicielska, braterska) lub przedmiotu (miłość ojczyzny), wyrażające się w pragnieniu dla nich dobra (i czynienia go), szczęścia i zachowania ich istnienia.
postać psychoanalizy sformułowana przez C.G. Junga w polemice z koncepcją S. Freuda;
Shindō
[śindo:]
Kaneto, ur. 28 IV 1912, Hirosima, zm. 29 V 2012, Tokio,
japoński reżyser, scenarzysta i producent filmowy;

Słownik języka polskiego PWN

libido «popęd seksualny»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia