liberalny

Encyklopedia PWN

dominująca od pocz. XX w. forma uniw. nowoż.;
Liberalna Partia Australii, ang. Liberal Party of Australia (LPA),
austral. partia polit., zał 1944;
Liberalna Partia Kanady, ang. Liberal Party of Canada, fr. Parti Libéral du Canada,
kanad. partia polityczna;
Liberalni Demokraci, Liberalna Partia Demokratyczna, Liberal Democrats, Liberal Democratic Party,
bryt. partia polit.;
Międzynarodówka Liberalna, ang. Liberal International (LI),
międzynar. organizacja partii liberalnych, utworzona 1947 w Oksfordzie.
Partia Liberalna, Liberal Party,
brytyjska partia polityczna. Uformowała się na przełomie lat 50. i 60. XIX w.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia