liściowy

Encyklopedia PWN

bot. przewodząca wiązka, łącząca pierwotny system waskularny (waskularna tkanka) liścia i łodygi.
nerwacje liściowe, żyłki liściowe, nerwy liściowe,
bot. pasma tkanki łykodrzewnej w liściu, tworzące razem z miękiszem wiązki przewodzące;
bot. dolna część liścia powstająca z dolnej części zawiązka liściowego, który obejmuje znaczną część obwodu wierzchołka pędu;
bot. zgrubienie ogonka liściowego lub osadki liścia złożonego u jego nasady lub u nasady blaszki liścia lub listka; może się wyginać, zmieniając położenie liścia lub listka;
bot. osiowa część liścia (złożonego), na której są osadzone listki lub osadki drugiego rzędu w przypadku liścia 2-krotnie złożonego.
bot. część składowa sporofitu roślin naczyniowych, boczny organ osadzony na łodydze (pęd roślinny ), o ograniczonym wzroście szczytowym (z wyjątkiem liści paproci);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia