lew morski

Encyklopedia PWN

3-masztowy bark;
Kwiatkowski Eugeniusz Felicjan, ur. 30 XII 1888, Kraków, zm. 22 VIII 1974, tamże,
polski inżynier chemik, działacz gospodarczy, mąż stanu.
szlaki komunikacyjne umożliwiające kontakty między ośrodkami produkcji i zbytu;
Delaware
[dẹləuer] Wymowa,
rzeka we wschodniej części USA, w Appalachach i na Nizinie Atlantyckiej;
geografia
[gr. geōgraphía ‘opis ziemi’],
nauka sytuowana na pograniczu dyscyplin przyrodniczych i społecznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia