lato

Encyklopedia PWN

pora roku zaczynająca się z dniem przesilenia letniego i trwająca do dnia równonocy jesiennej;
najpopularniejszy blok programowy w Polsce w Programie 1 Polskiego Radia, nadawany od 1 VII 1971; początkowo krótka audycja, obecnie kilkugodzinny blok, począwszy od 21 VI do 31 VIII każdego roku. Wśród twórców audycji byli m.in.: T. Sznuk, S. Szof, S. Stec, P. Sadowski, G. Dziemidowicz, M. Marciniak, L. Nowak, M. Szabłowska, T. Fredro-Boniecki.
Lato Grzegorz, ur. 8 IV 1950, Malbork,
piłkarz (napastnik);
meteorol. potoczna nazwa występującego jesienią okresu suchej, słonecznej i bardzo ciepłej pogody;
zool. długie nici pajęczyny unoszone w powietrzu podmuchami wiatru, zwykle podczas ciepłych i słonecznych dni jesiennych (pot. też zwanych b.l. babim latem);
w przedrozbiorowej Polsce określenie zdolności do czynności prawnych (kobiety — po ukończeniu 12. roku życia, mężczyźni — 15.);
serial polski z 1980, reżyseria A. Wajda, scenariusz J. Ronikier; 8 odcinków.
de lege lata
[łac.],
zwrot określający obowiązujące prawo.
Powieść minionych lat, Powiest' wriemiennych let, inna wersja tytułu Powieść doroczna,
najstarsza kronika (latopis) ruska;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
rockowa muzyka, rock music,
powstały w połowie XX w. w Stanach Zjednoczonych typ muzyki, głównie wokalno-instrumentalnej, łączącej elementy amerykańskiego folkloru muzycznego (country and western music, ballady kowbojskie) ze skomercjalizowaną muzyką bluesową (rhythm and blues);
proterozoik
[gr. próteros ‘wcześniejszy’, zṓon ‘zwierzę’],
eon proterozoiczny, eozoik,
drugi eon (jednostka geochronologiczna) w dziejach Ziemi, trwający od ok. 2,5 mld lat temu do ok. 540 mln lat temu, także jednostka chronostratygraficzna (eonotem) obejmująca powstałe w tym czasie skały;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

lato
1. «pora roku między wiosną a jesienią»
2.  daw. «rok»

• latko
babie lato «nitki pajęczyny unoszone przez wiatr w pogodne dni wczesnej jesieni; też: takie dni wczesnej jesieni»
lata
1. «wielokrotność roku – jednostki rachuby czasu»
2. «okres trudny do precyzyjnego zmierzenia»

• latka
lata trzydzieste, pięćdziesiąte itp. «okres od roku trzydziestego do trzydziestego dziewiątego, od pięćdziesiątego do pięćdziesiątego dziewiątego itd. jakiegoś stulecia»
wysługa lat «określona liczba lat przepracowanych przez kogoś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia