lata

Encyklopedia PWN

środki zapobiegające uchylaniu się podejrzanego (oskarżonego) od osądzenia i wykonania kary, stosowane w postępowaniu karnym w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także zapobiegające popełnieniu przez oskarżonego nowego przestępstwa;
światła pozycyjne, światła nawigacyjne statków latających,
lotn. światła umieszczone na statku powietrznym wskazujące jego położenie oraz kierunek ruchu;
Świętego Wawrzyńca, Zatoka, ang. Gulf of Saint Lawrence, fr. Golfe du Saint-Laurent,
zatoka Oceanu Atlantyckiego, u wybrzeży Kanady, między półwyspami: Labrador i Nowa Szkocja, wg Międzynarodowego Biura Hydrograficznego morze;
Świętej Heleny, Wyspa, ang. Saint Helena Island,
wyspa na Oceanie Atlantyckim, w odległości ok. 1900 km od południowo-zachodnich wybrzeży Afryki.
Święto Dziękczynienia, ang. Thanksgiving Day,
amerykańska uroczystość religijno-rodzinna upamiętniająca podziękowania kolonistów Nowej Anglii dla Stwórcy za szczęśliwie przeżyty pierwszy rok pobytu w Ameryce;
park narodowy ustanowiony 1950 o pow. 7626 ha, w tym pod ochroną ścisłą 1715 ha (2007), w G. Świętokrzyskich (rezerwat na G. Chełmowej ustanowiony 1920);
tabularium
[łac.],
w staroż. Rzymie archiwum, także nazwa budynku, w którym przechowywano różnorodne dokumenty publiczne;
Tajget, Tajgetos, Taịjeton,
pasmo górskie w południowej Grecji, o przebiegu południkowym, na Peloponezie, na zachód od Niz. Lakońskiej (Grecja);
Tajwańska Cieśnina, Cieśnina Formozy, Taiwan Haixia,
cieśnina Oceanu Spokojnego, między południowo-wschodnim wybrzeżem Azji a wyspą Tajwan;
jezioro zastoiskowe w Etiopii, na Wyż. Abisyńskiej, na wys. 1830 m;
Tanner Väinö Alfred, ur. 12 III 1881, Helsinki, zm. 19 IV 1966, tamże,
polityk fiński;
Tański Czesław Aleksy, ur. 1862, Pieczyska k. Grójca, zm. 24 II 1942, Olszanka k. Puszczy Mariańskiej,
ojciec Tadeusza, artysta malarz, pionier lotnictwa, konstruktor pierwszego pol. szybowca;
Taoi, Ta Oi,
grupa etniczna mieszkająca w środkowym Wietnamie (ok. 26 tys.) i Laosie;
Tarcza, łac. Scutum,
mały gwiazdozbiór nieba południowego, leżący na Drodze Mlecznej;
w sensie gospodarczym — miejsce handlu w skali lokalnej, w znaczeniu prawnym — instytucja wymiany towarowej;
ekon. impreza handlowa o międzynarodowym zasięgu; ważny element wymiany handlowej, gromadzący producentów towarów i usług, bezpośrednich nabywców i pośredników.
Tasmana, Morze, Tasman Sea,
półotwarte morze w południowo-zachodniej części Oceanu Spokojnego, między Australią i Tasmanią na zachodzie a Nową Kaledonią, Norfolk i Nową Zelandią na wschodzie;
Tatarska, Cieśnina, Tatạrskij prolịw,
cieśnina Oceanu Spokojnego, między wybrzeżem azjatyckiej części Rosji (Kraj Chabarowski) a wyspą Sachalin;
najwyższa grupa górska w Karpatach (Centralne Karpaty Zachodnie), w środkowej i wschodniej części Łańcucha Tatrzańskiego, na pograniczu Polski i Słowacji;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

lata
1. «wielokrotność roku – jednostki rachuby czasu»
2. «okres trudny do precyzyjnego zmierzenia»

• latka
lata trzydzieste, pięćdziesiąte itp. «okres od roku trzydziestego do trzydziestego dziewiątego, od pięćdziesiątego do pięćdziesiątego dziewiątego itd. jakiegoś stulecia»
latać
1. «przenosić się z miejsca na miejsce drogą powietrzną»
2. «odbywać podróże statkiem powietrznym; też: kierować takim statkiem, wchodzić w skład jego załogi»
3. pot. «udawać się gdzieś pośpiesznie lub chodzić gdzieś często»
4. pot. «przesuwać się, poruszać się bardzo szybko»
latania «ozdobna palma o wachlarzowatych liściach, pochodząca z Wysp Seszelskich i Maskarenów»
lato
1. «pora roku między wiosną a jesienią»
2.  daw. «rok»

• latko
rok
1. «jednostka czasu równa w przybliżeniu okresowi obiegu Ziemi wokół Słońca – 365 lub 366 dni»
2. «o innych planetach Układu Słonecznego: okres obiegu danej planety wokół Słońca»
3. «grupa studentów tego samego wydziału studiująca razem kolejne lata na uczelni»

• roczek
wysługa lat «określona liczba lat przepracowanych przez kogoś»
babie lato «nitki pajęczyny unoszone przez wiatr w pogodne dni wczesnej jesieni; też: takie dni wczesnej jesieni»
gady latające «gady żyjące w erze mezozoicznej»
jaszczur latający «kopalny gad latający»
latająca forteca «duży bombowiec»
Latający Holender
1. «legendarny okręt stale pływający po morzach i niemogący przybić do brzegu»
2. «klasa olimpijska dwuosobowych jachtów»
latający uniwersytet «konspiracyjna szkoła wyższa, funkcjonująca w okresie okupacji, zaborów itp.»
late night show [wym. lejt najt szo] zob. night show.
Nowy Rok «dzień świąteczny, rozpoczynający rok kalendarzowy, przypadający w większości krajów 1 stycznia»
pory roku «okresy klimatyczne związane z obiegowym ruchem Ziemi i nachyleniem jej osi ku Słońcu: wiosna, lato, jesień, zima»
rok akademicki «okres dziewięciomiesięcznej nauki na wyższej uczelni, od jednych wakacji do drugich»
rok gwiazdowy «okres, po którym Słońce, dokonawszy pełnego obiegu po ekliptyce, znajdzie się znowu na tle tych samych gwiazd»
roki sądowe «w dawnej Polsce: termin, w którym dany sąd działał w określonym z góry miejscu i czasie»
rok jubileuszowy «rok poświęcony uczczeniu czyjejś pamięci i upowszechnieniu czyjejś twórczości»
rok kościelny, liturgiczny «roczny cykl świąt rozpoczynający się w Kościele rzymskokatolickim od pierwszej niedzieli adwentu, w Kościele wschodnim od 1 września»
rok przestępny «rok mający 366 dni, powtarzający się co 4 lata»
rok szkolny «okres dziesięciomiesięcznej nauki w szkole, od jednych wakacji do drugich»
rok świetlny «jednostka długości stosowana w astronomii równa odległości, którą światło przebywa w próżni w ciągu jednego roku»
rok zerowy «rok wstępny, organizowany dla kandydatów, którzy nie dostali się na I rok studiów»
rok zwrotnikowy «okres między dwoma kolejnymi przejściami Słońca przez punkt równonocy wiosennej»
rok zwykły, nieprzestępny «rok mający 365 dni»
ryby latające «gatunki ryb mogące przelatywać nad wodą dzięki długim i szerokim płetwom piersiowym»
smok latający «jaszczurka mogąca szybować w powietrzu dzięki powierzchniom lotnym utworzonym ze skóry rozpiętej po bokach ciała, żyjąca m.in. na Półwyspie Malajskim»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia