lasy iglaste

Encyklopedia PWN

iglaste, sosnowe, szpilkowe, dawniej zw. szyszkowe, Coniferopsida, Coniferae,
klasa roślin nagozalążkowych obejmująca współcześnie 600–700 gatunków drzew i krzewów.
kompleks leśny w woj. świętokrz., na obszarze Niecki Włoszczowskiej, między Czarną a Zwleczą (prawe dopływy Pilicy);
jeden z odnawialnych zasobów przyrody, powstający w wyniku procesu lasotwórczego jako kompleks, w którym roślinność swoista dla danego regionu biogeograficznego i wyróżniająca się ilościowym udziałem drzew rosnących zwarcie, świat zwierzęcy, klimat lokalny, stosunki wodne i gleba są powiązane wzajemnymi wpływami i zależnościami.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia