laska

Encyklopedia PWN

dzielnica w środkowej części lewobrzeżnej Warszawy;
Wolff Jerzy, ur. 4 III 1902, Pokrzywnica, zm. 7 XII 1985, Laski k. Warszawy,
malarz, krytyk sztuki, ksiądz;
zorganizowane struktury życia wspólnotowego oparte na przepisach rel., skupiające jednostki pragnące realizować wzory życia rel. zgodnie z obowiązującą w danym z. regułą (konstytucją);
Zieja Jan, pseud. Wojciech, ur. 1 III 1897, Ossa (Opoczyńskie), zm. 19 X 1991, Warszawa,
duszpasterz i działacz społeczny, pisarz religijny, ksiądz.
Aleksander II Romanow, ur. 29 IV 1818, Petersburg, zm. 13 III 1881, tamże,
cesarz rosyjski.
miasto powiatowe w województwie kujawsko-pomor., na pograniczu Równiny Inowrocławskiej i Kotliny Toruńskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia