laska

Encyklopedia PWN

zawiązana 16 X 1672 w Gołębiu (powiat puławski) przez pospolite ruszenie szlachty w obronie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, pod laską pisarza polnego koronnego S.S. Czarnieckiego, przeciwko stronnictwu profrancuskiemu (tzw. malkontentom, m.in. prymas M. Prażmowski i hetman wielki koronny J. Sobieski), dążącemu do detronizacji króla i osadzenia na tronie Francuza;
rzem. artyst. jedno z najdawniej używanych tworzyw (od epoki kamienia), stosowane przez człowieka do wyrobu narzędzi oraz ozdób.
Kriseová Eda, ur. 18 VII 1940, Praga,
pisarka czeska;
krywuła
[litew.],
laska obrzędowa używana w obchodach kultowych i weselnych w dawnej Litwie.
część jez. → Laska (woj. pomorskie).
Las Cases
[laskạz]
Emmanuel de, hrabia, ur. 1766, Las Cases k. Revel, zm. 15 V 1842, Passy-sur-Seine,
historyk francuski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia