laska

Encyklopedia PWN

laska, wierzbica,
metrol. dawna, podstawowa miara długości gruntu (pola);
jezioro na Równinie Charzykowskiej (woj. pomor.), na wys. 122 m;
w dawnej Polsce (od XIV w.) oznaka godności i władzy marszałków wielkich, koronnych, nadwornych, sejmowych, sejmikowych i trybunalskich, także marszałków konfederacji;
w. w woj. mazow. (pow. radomski, gmina Pionki);
w. w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim (gmina Izabelin C), na południowo-zachodnim skraju Kotliny Warszawskiej, na krańcu Puszczy Kampinoskiej;
wieś w województwie wielkopolskim (powiat kępiński, gmina Trzcinica);
rodzina bankierska w Królestwie Polskim i Rosji, osiadła w Warszawie,
m. w Słowenii.
Laski
[lạ̈ski]
Harold Joseph Wymowa, ur. 30 VI 1893, Manchester, zm. 24 III 1950, Londyn,
bryt. politolog, działacz polityczny;
Laski Władysław Karol, ur. 1831, zm. 1889,
bankier, przemysłowiec;
franciszkanki z Lasek (Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża),
katol. zgromadzenie zakonne, zał. 1918 przez R. Czacką w Warszawie w celu opieki nad niewidomymi;
Buloński, Lasek, Bois de Boulogne,
park we Francji, w zachodniej części Paryża;
Morawska Zofia, ur. 13 XI 1904, Turew (Wielkopolska), zm. 15 X 2010, Laski,
córka Kazimierza (1852–1926), prawnuczka Dezyderego Chłapowskiego, społeczniczka
Czacka Róża, imię zakonne Elżbieta, ur. 22 X 1876, Biała Cerkiew, zm. 15 V 1961, Laski,
organizatorka opieki nad niewidomymi w Polsce, franciszkanka;
Friemann Witold, ur. 20 VIII 1889, Konin, zm. 22 III 1977, Laski k. Warszawy,
kompozytor, pianista i pedagog muzyczny;
kerykejon, rzym. kaduceusz,
w starożytnej Grecji laska (berło) heroldów opleciona ornamentem w kształcie 2 węży;
Korniłowicz Władysław Emil, ur. 5 VIII 1884, Warszawa, zm. 26 IX 1946, Laski k. Warszawy,
brat Kazimierza, ksiądz katolicki.
Paryż, Paris Wymowa,
stolica Francji, w środkowej części Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (szer. ok. 100 m), silnie meandrującą między ujściami Yerres i Marny na południu a ujściem Oise na północnym zachodzie;
pastorał
[łac. (baculum) pastorale ‘(laska) pasterska’],
w Kościele rzymskokatolickim długa laska, zakończona u góry spiralą (zwaną krzywaśń lub z łacińskiego kurwatura), bogato zdobiona;

Słownik języka polskiego PWN

laska
1. «pręt na końcu zagięty albo zakończony ozdobną rączką, służący do podpierania się»
2. «symbol niektórych godności i dostojeństw»
3. «długi i cienki kawałek czegoś»
4.  pot. «o bardzo zgrabnej, atrakcyjnej dziewczynie»
5. środ. «niedostateczna ocena szkolna»
6. «motyw dekoracyjny tworzący obramowanie gotyckich okien i portali»
7. posp. «członek męski»

• lacha • laga
laska marszałkowska
1. «symbol uprawnień marszałka sejmu»
2. «w dawnej Polsce: oznaka godności i władzy marszałków wielkich, koronnych, nadwornych, sejmowych, sejmikowych i trybunalskich»
las
1. «zwarty zespół roślinności z przewagą drzew i ze swoistą fauną»
2. «o czymś występującym w dużej liczbie, np. las rąk, sztandarów»

• leśny • lasek, laseczek
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia