laserowy

Encyklopedia PWN

deflektor laserowy, skaner laserowy,
urządzenie umożliwiające odchylenie wiązki laserowej w przestrzeni;
urządzenie laserowe do usuwania dowolnych izotopów z ich mieszaniny;
żyroskop laserowy, giroskop laserowy,
rodzaj żyroskopu opt.;
silnik strumieniowy lub rakietowy, w którym energia do ogrzania czynnika roboczego jest dostarczana przez wiązkę promieniowania laserowego;
fluorymetr, w którym źródłem światła wzbudzającego fluorescencję substancji jest laser.
interferometr opt., w którym źródłem światła jest laser;
proces zmniejszania liczby cząstek fazy rozproszonej w jednostce objętości układu koloidalnego w wyniku łączenia się pojedynczych cząstek pod działaniem światła laserowego.
obróbka laserowa, obróbka fotonowa,
rodzaj obróbki erozyjnej, w której do stapiania i odparowania materiału wykorzystuje się wiązkę promieniowania laserowego (laser);
spawanie polegające na stapianiu obszaru styku wiązką promieni laserowych;
dział spektroskopii wykorzystujący promieniowanie laserowe do wzbudzania atomów (cząsteczek);
polega na odtwarzaniu obrazów przy użyciu promieni laserowych.
dziedzina fizyki i techniki zajmująca się opisem i zastosowaniami oddziaływań fotonów z fononami, czyli fal świetlnych z falami sprężystymi o dużej częst. (ultra- i hiperdźwiękowej).
przemiana częst. promieniowania świetlnego w procesie nieliniowym;
laser
[ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ‘wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania’],
urządzenie wzmacniające lub generujące spójne promieniowanie elektromagnetyczne (fotony) w zakresie widmowym między daleką podczerwienią a nadfioletem;
zjawiska związane z oddziaływaniem fal sprężystych o bardzo dużej częstotliwości (ultradźwięków) z wiązką światła (laserowego);
inform. urządzenie służące do zapisywania informacji z komputera na papierze, także na folii i in. materiałach.
interdyscyplinarny dział nauki dotyczący kinetyki elementarnych etapów reakcji chem., tj. procesów zachodzących w czasie femtosekund (1 femtosekunda = 10−15 s).
fiz. stan materii występujący podczas oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego o dużym natężeniu (światła laserowego) z materią, gdy prawdopodobieństwo przejść wymuszonych (czyli zachodzących dzięki emisji wymuszonej i absorpcji) jest dużo większe niż prawdopodobieństwo emisji spontanicznej (emisja światła).
Pachuta Stanisław, ur. IX 1923, Kolanów k. Bochni, zm. 22 III 2003, Warszawa,
geodeta i kartograf; specjalista w dziedzinie geodezji inżynieryjno-gosp. i instrumentoznawstwa;

Materiały dodatkowe

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

laser «urządzenie wytwarzające skupioną wiązkę światła»
• laserowy • laserowo
koagulator laserowy «aparat służący do przeprowadzania precyzyjnych operacji oczu»
drukarka laserowa «drukarka, w której obraz przenoszony jest na papier z bębna światłoczułego naświetlanego promieniami lasera»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia