lantan

Encyklopedia PWN

pierwiastki chemiczne tworzące 3. grupę układu okresowego pierwiastków chemicznych: skand Sc, itrY, lutet Lu i lorens Lr (dawniej do skandowców zaliczano skand, itr, lantan La i aktyn Ac, często także tzw. pierwiastki f-elektronowe: lantanowce i aktynowce);
aktyn
[gr. aktís, aktínos ‘promień’],
Ac, actinium,
promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 89;
allanit, ortyt,
minerał, krzemian o złożonej budowie chem., charakteryzujący się znaczną zawartością pierwiastków ziem rzadkich (gł. itru, ceru, lantanu) i toru;
Joliot-Curie
[żoljọ kürị]
Irène Wymowa, ur. 12 IX 1897, Paryż, zm. 17 III 1956, tamże,
córka Marii Skłodowskiej-Curie, żona Frédérica Jeana, fr. fizyk i chemik.
kalina, Viburnum,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, drzewiastych, z rodziny przewiertniowatych;
Kamerlingh-Onnes
[kạ:mərlıŋk ọnəs]
Heike, ur. 21 IX 1853, Groningen, zm. 21 II 1926, Lejda,
fizyk holenderski.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia