lampy elektryczne

Encyklopedia PWN

luminescencja
[łac. lumen ‘światło’],
jarzenie,
emisja promieniowania elektromagnetycznego w zakresie nadfioletu, widzialnym i podczerwieni przez atomy lub cząsteczki podczas przejścia ze stanu wzbudzonego do stanu o niższej energii (np. podstawowego), gdy wzbudzenie jest wywołane innymi przyczynami niż podniesienie temperatury źródła promieniowania;
telewizja, procesy techniki telewizyjnej,
Abakanowicz-Abdank, Abdank-Abakanowicz, Bruno, ur. 6 X 1852, Wiłkomierz, zm. 29 VIII 1900, Paryż,
inżynier, matematyk i wynalazca, gł. w dziedzinie elektrotechniki;
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach, lampowy (lampa mikrofalowa) lub półprzewodnikowy, przeznaczony do pracy w zakresie częst. odpowiadających mikrofalom.
displej
[ang.],
wyświetlacz,
urządzenie optoelektroniczne do obrazowania informacji;
elektron
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’],
cząstka elementarna o masie me = 0,510 998 902(21) MeV/c2 (9,109 381 88(72) · 10–31 kg) i ładunku elektrycznym e = −1,602 176 462(63) · 10–19 C, występująca w 2 stanach ładunkowych: jako ujemny — negaton, i dodatni — pozyton;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia