lampowych

Encyklopedia PWN

dioda
[gr.],
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach (anoda i katoda) odznaczający się nieliniową i niesymetryczną charakterystyką prądowo-napięciową;
heptoda
[gr.],
lampa elektronowa (próżniowa) o 7 elektrodach: katoda, anoda oraz 5 siatek (w tym 2 sterujące);
dział techniki zajmujący się wytwarzaniem, przetwarzaniem (np. wzmacnianiem, modulacją), przesyłaniem, wydzielaniem (selekcją) impulsów, zwłaszcza elektr., oraz pomiarami ich parametrów.
kura w okresie wysiadywania jaj i wodzenia piskląt (w tzw. okresie kwoczenia);
dział nauki i techniki zajmujący się wytwarzaniem, przesyłaniem, wzmacnianiem i przetwarzaniem mikrofal.
oktoda
[gr.],
lampa elektronowa (próżniowa) o 8 elektrodach: katoda, anoda i 6 siatek (w tym 2 sterujące);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia