laminarne

Encyklopedia PWN

Poiseuille’a prawo
[p. puazöja],
prawo Hagena–Poiseuille’a,
prawo określające natężenie przepływu laminarnego cieczy w prostoosiowym przewodzie.
Reynolds
[renldz]
Osborne, ur. 23 VIII 1842, Belfast, zm. 21 II 1912, Watchet (Anglia),
brytyjski fizyk i inżynier;
liczba podobieństwa dynamicznego przepływów lepkich;
fiz. wzór określający siłę oporu P działającą na ciało kuliste, poruszające się w płynie powolnym ruchem jednostajnym (przepływ laminarny, przepływ płynu);
straty energii mech. w przepływie płynu w przewodach i kanałach wynikające z rozpraszania energii kinetycznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia