kwadratową

Encyklopedia PWN

mat. funkcja postaci y = ax2 + bx + c (a ≠ 0);
mat. wielomian jednorodny stopnia drugiego, czyli wielomian postaci: ;
mat. równanie algebraiczne postaci ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0);
mat. macierz, w której liczba wierszy jest równa liczbie kolumn;
mat. pierwiastek drugiego stopnia, czyli dodatnie rozwiązanie równania kwadratowego x2 = a;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia