kwadratową

Encyklopedia PWN

mat. funkcja postaci y = ax2 + bx + c (a ≠ 0);
mat. wielomian jednorodny stopnia drugiego, czyli wielomian postaci: ;
mat. równanie algebraiczne postaci ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0);
mat. macierz, w której liczba wierszy jest równa liczbie kolumn;
mat. pierwiastek drugiego stopnia, czyli dodatnie rozwiązanie równania kwadratowego x2 = a;
dla dodatnich liczb a1, a2, ... , an — liczba określona wzorem ;
mat. wielomian postaci ax2 + bx + c (a ≠ 0); → funkcja kwadratowa.
mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
dział matematyki poświęcony badaniu liczb, początkowo naturalnych, całkowitych i wymiernych, a obecnie także algebraicznych (liczba algebraiczna).
forma
[łac.],
mat. wielomian jednorodny wielu zmiennych, czyli wyrażenie postaci , gdzie — dowolne liczby (współczynniki f.), α1, α2, ... , αn — nieujemne liczby całkowite, k — stopień f., a sumowanie przebiega wszystkie różne układy liczb α1, α2, ... , αn, dla których α1 + α2 + ... + αn = k;
kopuła
[wł. < łac.],
arch. sklepienie zamknięte o osi pionowej, wznoszone nad pomieszczeniami na planie centralnym (okrągłym, kwadratowym, wielobocznym), a także wyodrębniona, zewn. część budowli, zawierająca takie sklepienie (k. zewnętrzna).
najlepiej znana z rzym. bibliotek, doskonale zachowana i częściowo zrekonstruowana w Efezie;
energia potencjalna nagromadzona w ciele sprężystym przy odkształcaniu wywołanym obciążeniem.
forma dwuliniowa, forma biliniowa,
mat. jednorodny wielomian stopnia drugiego
Gauss Carl Friedrich Wymowa, ur. 30 IV 1777, Brunszwik, zm. 23 II 1855, Getynga,
niemiecki matematyk, astronom, fizyk i geodeta.
łuskonośne, łuskoskóre, Squamata,
najliczniejszy rząd gadów;
niezmiennik, inwariant,
mat. ogólne pojęcie będące podstawą wielu działów matematyki — n. jest np. liczba (funkcja, klasa funkcji) nie zmieniająca się pod działaniem funkcji określonego typu, np. grupy przekształceń;
mat. teoria poświęcona badaniu niezmienników form (i układów form) poddanych działaniu pewnej grupy G przekształceń liniowych.
pagoda
[portug. < sanskr.],
eur. nazwa buddyjskich świątyń i in. budowli kultowych południowej i wschodniej Azji, stosowana gł. na określenie buddyjskich świątyń w Nepalu, Tybecie, Chinach, Korei i Japonii;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

kwadrat
1. «figura geometryczna, czworokąt mający wszystkie boki równe i wszystkie kąty proste»
2. «rzecz przypominająca kształtem taką figurę geometryczną»
3. «iloczyn danej liczby przez nią samą, zapisywany jako mała dwójka u góry po prawej stronie tej liczby»
4. «jednostka miary drukarskiej równa 48 punktom»
5. «stopień pisma lub justunku wielkości 48 punktów»

• kwadratowy • kwadratowo • kwadracik
centymetr kwadratowy «jednostka miary powierzchni mającej kształt kwadratu, którego bok ma 1 centymetr długości»
kilometr kwadratowy «jednostka miary powierzchni mającej kształt kwadratu, którego każdy bok ma 1 kilometr długości»
metr kwadratowy «jednostka miary powierzchni mającej kształt kwadratu, którego każdy bok ma 1 metr długości»
pierwiastek kwadratowy «pierwiastek drugiego stopnia z liczby nieujemnej»
równanie kwadratowe, równanie drugiego stopnia «równanie, w którym niewiadoma występuje w drugiej potędze»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia