kursu

Encyklopedia PWN

ekon. wstrzymanie obrotu danym instrumentem finansowym lub zawierania wszelkich transakcji na giełdzie;
Zecchi
[dzẹkki]
Carlo Wymowa, ur. 8 VII 1903, Rzym, zm. 31 VIII 1984, Salzburg,
wł. pianista, dyrygent i pedagog muzyczny;
ekon. w systemie waluty złotej dopuszczalne odchylenia kursów walut obcych od parytetu złota.
organizacja zawodowa pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucji z nimi współpracujących.
regionalna, z czasem ogólnopol. organizacja, zał. 1919 w Warszawie, w celu rozwijania i jednoczenia amatorskiego ruchu teatr. i śpiewaczego, zwłaszcza na wsi oraz w innych środowiskach (szkolnych, żołnierskich);
żyroskop optyczny, giroskop optyczny,
fiz. urządzenie opt. reagujące na kątowe zmiany położenia, wykorzystujące zjawisko zmiany częst. poruszającej się fali świetlnej (Dopplera zjawisko);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia