kulturalne

Encyklopedia PWN

organizacja ludności białoruskiej zamieszkującej Polskę, gł. na Białostocczyźnie; zał. 1956 z siedzibą ZG w Białymstoku;
towarzystwo o charakterze regionalnym,
Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (NTSK), niem. Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft,
organizacja niem. mniejszości na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim, utworzona 1957 w Wałbrzychu z inicjatywy Kom. Miejskiego PZPR i miejscowej administracji państwowej;
organizacja polonijna na Węgrzech, zał. 1958 w Budapeszcie, po podpisaniu międzypaństw. porozumienia;
działa od 1957, początkowo pod nazwą Czechosł. Stowarzyszenie Kult., od 1975 Tow. Kult. Czechów i Słowaków w Polsce, od 1985 pod obecną nazwą
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia