kulon

Encyklopedia PWN

Kulon Stanisław Karol, ur. 26 VIII 1930, Sobiesk k. Tarnopola, zm. 15 V 2022,
rzeźbiarz;
kulony, Burhinidae,
rodzina ptaków z rzędu siewkowych;
Hortobágy, Park Narodowy
[p. n. họrtoba:di],
Hortobágyi Nemzeti Park,
obszar chroniony w środkowowschodniej części Węgier na Wielkiej Niz. Węgierskiej, zał. 1973 (najstarszy park nar. na Węgrzech);
dziedzina plast. twórczości symbol., której przedmiotem jest kształtowanie kompozycji trójwymiarowych, na ogół pozbawionych funkcji użytkowych;
siewkowce, Charadrii,
podrząd ptaków z rzędu siewkowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia