księstwo

Encyklopedia PWN

państwo, którego panujący nosi tytuł księcia
księstwo utworzone przez Napoleona I na mocy traktatu w Tylży, zawartego 7–9 VII 1807 między Francją, Rosją i Prusami, jako państwo niepodległe, w sojuszu z Francją.
Wielkie Księstwo Poznańskie, niem. Grossherzogtum Posen,
autonomiczna prowincja państwa pruskiego, utworzona na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego 1815 z zachodniej części Księstwa Warszawskiego i przyłączona do Prus z zachowaniem odrębności administracyjnej;
Wołoskie Księstwo, Hospodarstwo Wołoskie, Wołoszczyzna,
państwo rumuńskie istniejące od pocz. XIV w. do 1861;
Mołdawskie Księstwo, Hospodarstwo Mołdawskie, Mołdawia,
państwo rumuńskie 1359–1861;
ruskie księstwo w XI–XII w.;
księstwo ruskie z ośrodkiem w Suzdalu, wyodrębnione po raz pierwszy 1217 z Rusi Włodzimiersko-Suzdalskiej;
księstwo położone na obszarze pierwotnie małopol., przekazanym 1179 przez Kazimierza II Sprawiedliwego ks. raciborskiemu Mieszkowi, ze stolicą w Zatorze;
początkowo jedna z dzielnic Rusi, z czasem państwo ruskie (Wielkie Księstwo Moskiewskie);
księstwo ruskie powstałe w X w. z centrum w Połocku;
księstwo utworzone po podziale 1295 księstwa zachodniopomorskiego, położone nad dolną Odrą;
księstwo położone na obszarze przekazanym 1179 przez Kazimierza II Sprawiedliwego ks. raciborskiemu Mieszkowi, ze stolicą w Oświęcimiu;
księstwo położone w południowo-wschodniej części Śląska, ze stolicą w Raciborzu;
księstwo na Mazowszu XIV–pocz. XVI w., ze stolicą w Warszawie;
księstwo wydzielone 1295 z księstwa zachodniopomor., z ośrodkami m.in. w Gryficach, Kamieniu, Stargardzie, Trzebiatowie, Wolinie, Wołogoszczy (rezydencja książąt), Białogardzie i Szczecinku;
obszar Pomorza Zachodniego sięgający na wschodzie po ziemię bytowsko-lęborską, na zachodzie obejmujący wschodnią i środkową część obecnego niem. kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie;
księstwo w północno-zachodniej części Śląska, ze stolicą w Żaganiu;
księstwo istniejące 1204–1456, powstałe w wyniku IV krucjaty po opanowaniu Bizancjum przez krzyżowców, lenno Cesarstwa Łacińskiego;
piastowskie księstwo w południowo-wschodniej części Śląska, ze stolicą w Cieszynie;

Materiały dodatkowe

miasto we Włoszech, założone jako schronienie na wyspach laguny weneckiej.

Słownik języka polskiego PWN

księstwo
1. «państwo lub część państwa podległe władzy księcia»
2. «książę z żoną»

• księstewko, ksiąstewko
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia