księgarski

Encyklopedia PWN

miesięcznik (1964–77 dwutygodnik), wyd. 1963–89 w Warszawie;
organ Związku Księgarzy Pol. o zmiennej częstotliwości ukazywania się (tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik), wyd. 1910–50 (z przerwami 1914–18, 1920–22, 1939–46), do 1939 i od 1947 w Warszawie, 1946–47 w Poznaniu;
dział handlu zajmujący się detaliczną i hurtową sprzedażą książek, czasopism, broszur, a także reprodukcji dzieł sztuki, pomocy szkolnych, map, nut, płyt i taśm z nagraniami itp.;
przedsiębiorstwa detalu księgarskiego o zasięgu ogólnopolskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia