książka

Encyklopedia PWN

Dahl
[däl]
Svend, ur. 24 IX 1887, Frederiksberg, zm. 15 XI 1963,
Kopenhaga, duński bibliotekarz, bibliotekoznawca, bibliograf, historyk książki;
Derrida Jacques Wymowa, ur. 15 VII 1930, El Biar (Al-Abjar), Algieria, zm. 8 X 2004, Paryż,
filozof francuski, krytyk strukturalizmu, uważany za jednego ze współtwórców filozoficznego postmodernizmu.
Dürer Albrecht Wymowa, ur. 21 V 1471, Norymberga, zm. 6 IV 1528, tamże,
niemiecki malarz, grafik, teoretyk sztuki.
ekslibris
[łac. ex libris ‘z książek’],
znak własnościowy książki;
Elsevier
[ẹlzəwi:r],
Elzevier, Elzewir,
rodzina niderlandzkich księgarzy, wydawców i drukarzy:
Ernst Max Wymowa, ur. 2 IV 1891, Brühl k. Kolonii, zm. 1 IV 1976, Paryż,
francuski malarz i grafik, pochodzenia niemieckiego; najwybitniejszy surrealista.
Feitzinger Edward, ur. 1851, zm. 1932,
księgarz, pochodzenia niem., nakładca w Cieszynie;
foliał
[łac.],
książka drukowana lub rękopiśmienna w formacie folio; także gruba książka wielkiego formatu.
Folkierski Władysław, ur. 24 X 1841, Warszawa, zm. 24 IV 1904, Zakopane,
polski matematyk, inżynier.
Foucault
[fukọ]
Paul Michel Wymowa, ur. 15 X 1926, Poitiers, zm. 25 VI 1984, Paryż,
francuski filozof i historyk, prekursor filozoficznego postmodernizmu.
Frossard
[frossạ:r]
André, ur. 14 I 1915, Colombier-Chatelot, zm. 2 II 1995, Paryż,
fr. dziennikarz, eseista i pisarz katolicki;
Gao Xingjian, ur. 4 I 1940, Ganzhou (prow. Jiangxi),
chiń. dramatopisarz, prozaik, krytyk literacki.
Gliczner Erazm, ur. 1535, Żnin, zm. 26 I 1603, Brodnica,
brat Mikołaja, przywódca wielkopol. luteranów, pisarz rel. i pedagog; ksiądz;
rodzina księgarzy, drukarzy, wydawców:
Gombrowicz Witold Marian, ur. 4 VIII 1904, Małoszyce k. Opatowa, zm. 25 VII 1969, Vence (Francja),
prozaik, dramatopisarz, eseista, autor Ferdydurke i Dziennika.
Günther Ernest Wilhelm, ur. 20 III 1792, Głogów, zm. 28 III 1860, Leszno,
księgarz, drukarz, wydawca;
Hronský Jozef Cíger, właśc. Jozef Cíger, ur. 23 II 1896, Zwoleń, zm. 13 VII 1960, Luján k. Buenos Aires,
słowacki prozaik, autor książek dla dzieci i młodzieży, z zawodu nauczyciel;
IBA, niem. Internationale Buchkunst-Ausstellung,
książka międzynar. wystawa-konkurs, organizowana od 1927 nieregularnie w Lipsku;
ikonologia
[gr. eikṓn ‘obraz’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
w dawnej teorii sztuki nauka o treści obrazów i ich symbolice;
Janowski Aleksander, ur. 20 X 1866, Warszawa, zm. 9 X 1944, Komorów k. Warszawy,
pionier krajoznawstwa pol. i propagator turystyki;

Słownik języka polskiego PWN

książka
1. «złożone i oprawione arkusze papieru, zadrukowane tekstem literackim, naukowym lub użytkowym; też: tekst wydrukowany na tych arkuszach»
2. «pewna liczba arkuszy papieru złożonych i oprawionych, przeznaczonych do jakichś zapisów»
książka doręczeń «zeszyt, w którym się kwituje odbiór doręczanych przesyłek»
książka kucharska «książka zawierająca przepisy kulinarne»
książka telefoniczna «książka zawierająca spis abonentów z podaniem ich numerów i adresów»
książka życzeń i zażaleń «książka znajdująca się w sklepie lub innym zakładzie usługowym, w której klient może wpisać uwagi dotyczące obsługi i zaopatrzenia»
grzbiet książki «bok książki od strony zszycia arkuszy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia