książka

Encyklopedia PWN

bibli(o)-
[gr. biblíon ‘książka’],
pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z książką,
Bibliographisches Institut
[bibliogrạ:fıszəs ınstitụ:t] Wymowa,
czołowe niem. wydawnictwo encyklopedyczne, zał. 1826 w Gotha przez J. Meyera, 1828 przeniesione do Hildburghausen, 1874 — do Lipska;
biblioteka
[gr.],
instytucja, która pełni określone funkcje społeczne (badawcze, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne) przez planowe gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów oraz informowanie o nich; potocznie także pomieszczenie dla książek (budynek, lokal, mebel) i księgozbiór.
największa i najsłynniejsza z bibliotek hellenistycznych, założona w III w. p.n.e. przez Ptolemeusza I Sotera w Aleksandrii;
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW),
jedna z największych bibliotek w Polsce; utworzona 1817 wraz z Królewskim Uniwersytetem Warszawskiego;
Bieńczyk Marek, ur. 6 VII 1956, Milanówek k. Warszawy,
prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz;
Bieńkowska Barbara, ur. 21 I 1934, Poznań,
historyk nauki i kultury, zwłaszcza książki;
Birkenmajer Aleksander Ludwik, ur. 8 VII 1890, Czernichów k. Krakowa, zm. 30 IX 1967, Warszawa,
syn Ludwika Antoniego, historyk nauk ścisłych, filozofii i książki, bibliolog, bibliotekarz;
Boyceau De La Barauderie
[buasọ dö la barodörị],
Boiceau, Boisseau De La Baraudière, Jacques, ur. 1588, zm. 1633 lub 1637,
fr. twórca i teoretyk ogrodów;
Braun Werner von Wymowa, ur. 23 III 1912, Wyrzysk (niem. Wirsitz), zm. 16 VI 1977, Alexandria k. Waszyngtonu,
niemiecki inżynier mechanik, pionier techniki rakietowej i kosmicznej.
Butenko Bohdan, ur. 8 II 1931, Bydgoszcz, zm. 14 X 2019,
grafik;
Cambridge University Press
[kẹımbrıdż ju:nıwə̣:rsəti pres] Wymowa,
wydawnictwo (jedno z najstarszych na świecie) i drukarnia uniwersytetu w Cambridge (W. Brytania),
technika graficzna uprawiana w Chinach, wywodząca się bezpośrednio z litografii;
Chodakowski Jan, ur. 1952,
architekt, emigracyjny wydawca i redaktor;
Christomạnos Konstandịnos, ur. 1867, Ateny, zm. 1911, tamże,
gr. pisarz i reżyser teatralny;
Churchill
[czə̣:rczıl]
Sir Winston Leonard Spencer Wymowa, ur. 30 XI 1874, pałac Blenheim k. Oksfordu, zm. 24 I 1965, Londyn,
brytyjski mąż stanu, pisarz.
Ciołkowski Konstantin E., ur. 5 IX 1857, Iżewskoje (obwód riazański), zm. 19 IX 1935, Kaługa,
rosyjski uczony i wynalazca, z zawodu nauczyciel.
Crespi
[krẹspi]
Giuseppe Maria, ur. 13 III 1665, Bolonia, zm. 16 VII 1747, tamże,
wł. malarz, rysownik i rytownik.
czcionka, dawniej trzcionka, krotło,
rodzaj materiału zecerskiego przeznaczonego do ręcznego składania tekstów;
Czytelnik, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”,
utworzony 1944 w Lublinie (pod nazwą Spółdzielnia Wydawniczo-Oświat.) z inicjatywy J. Borejszy (prezes do 1949), przeniesiony do Łodzi, od 1945 w Warszawie.

Słownik języka polskiego PWN

książka
1. «złożone i oprawione arkusze papieru, zadrukowane tekstem literackim, naukowym lub użytkowym; też: tekst wydrukowany na tych arkuszach»
2. «pewna liczba arkuszy papieru złożonych i oprawionych, przeznaczonych do jakichś zapisów»
książka doręczeń «zeszyt, w którym się kwituje odbiór doręczanych przesyłek»
książka kucharska «książka zawierająca przepisy kulinarne»
książka telefoniczna «książka zawierająca spis abonentów z podaniem ich numerów i adresów»
książka życzeń i zażaleń «książka znajdująca się w sklepie lub innym zakładzie usługowym, w której klient może wpisać uwagi dotyczące obsługi i zaopatrzenia»
grzbiet książki «bok książki od strony zszycia arkuszy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia