książka

Encyklopedia PWN

Keynes
[keınz]
John Maynard Wymowa, baron of Tilton, ur. 5 VI 1883, Cambridge, zm. 21 IV 1946, Firle (hrab. Sussex),
brytyjski ekonomista, teoretyk makroekonomii, finansista i publicysta.
rodzina niem. księgarzy i wydawców:
biblioteki będące własnością Kościoła katol. i in. chrześc. ugrupowań wyznaniowych.
Macmillan Publishers Ltd
[məkmı̣lən pạblıszə:rz lı̣mıtıd] Wymowa,
bryt. wydawnictwo, zał. 1843 w Londynie, z filiami w Indiach i Australii oraz niezależnymi przedsiębiorstwami w Nowym Jorku (od 1896) i Toronto (od 1916);
Mein Kampf
[main k.; niem., ‘moja walka’],
książka napisana przez A. Hitlera;
Nasza Księgarnia, Wydawnictwo (spółka z o.o.), 1960–92 Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”,
zał. 1921 z inicjatywy ZNP w Warszawie, największy pol. wydawca książek dla dzieci i młodzieży;
Nowak Zbigniew Jan, ur. 23 V 1927, Lwów, zm. 27 VIII 2015, Gdańsk,
historyk staropolskiej literatury i książki, bibliolog, bibliotekarz;
RSW „Prasa”, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa”,
prasowe przedsiębiorstwo wydawnicze i dystrybucyjne działające 1947–90;
przedsiębiorstwo kolportażu prasy i książki
firma kolportażowo-handlowa;
rodzina warsz. księgarzy i nakładców, wywodząca się ze Śląska Cieszyńskiego:
Szarffenbergowie, Scharffenbergowie, po nobilitacji Szarfenbergerowie,
rodzina drukarzy i księgarzy, nobilitowana 1544.
środki masowego przekazu, mass media, media masowe, środki masowego komunikowania,
urządzenia i instytucje, za pomocą których przesyłane są treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także film (kino), książki (popularne), nagrania muzyczne (płyty, kasety) oraz tzw. nowe media: magnetowid, odtwarzacz DVD, nagrania filmowe (kasety, DVD), telegazeta, telewizja satelitarna, kablowa, gry komputerowe, Internet (komputer).
rodzina księgarzy, drukarzy i wydawców:
Barnard
[bạ:rna:rd]
Christiaan Neethling Wymowa, ur. 8 XI 1922, Beaufort West, zm. 2 IX 2001, Pafos (Cypr),
kardiochirurg południowoafrykański.
Benedict
[bẹnıdıkt]
Ruth Fulton Wymowa, ur. 5 VI 1887, Nowy Jork, zm. 17 IX 1948, tamże,
przedstawicielka amerykańskiej antropologii kulturowej.
Beskow Elsa, ur. 11 II 1874, Sztokholm, zm. 1953, Djursholm,
szwedzka pisarka i ilustratorka;

Słownik języka polskiego PWN

książka
1. «złożone i oprawione arkusze papieru, zadrukowane tekstem literackim, naukowym lub użytkowym; też: tekst wydrukowany na tych arkuszach»
2. «pewna liczba arkuszy papieru złożonych i oprawionych, przeznaczonych do jakichś zapisów»
książka doręczeń «zeszyt, w którym się kwituje odbiór doręczanych przesyłek»
książka kucharska «książka zawierająca przepisy kulinarne»
książka telefoniczna «książka zawierająca spis abonentów z podaniem ich numerów i adresów»
książka życzeń i zażaleń «książka znajdująca się w sklepie lub innym zakładzie usługowym, w której klient może wpisać uwagi dotyczące obsługi i zaopatrzenia»
grzbiet książki «bok książki od strony zszycia arkuszy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia