książka

Encyklopedia PWN

„Książka. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii polskiej”,
pismo, wyd. 1901–14 w Warszawie i Lwowie oraz 1922 w Warszawie;
książka zawierająca tekst pisany ręcznie, niekiedy odręcznie ilustrowana.
rodzaj książki z ilustracjami drzeworytowymi, → ksylograf.
Książka i Wiedza. Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa (KiW),
wydawnictwo zał. 1948 w Warszawie;
rodzaj książki z ilustracjami drzeworytowymi, → ksylograf.
RSW „Prasa–Książka–Ruch”, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch”,
centralna organizacja wydawnicza PZPR, działająca pod kierownictwem KC PZPR
Książek Władysław,
pisarz, dziennikarz, → Łętowski Julian.
instytucje gromadzące, przechowujące i udostępniające zbiory z zakresu kultury książki.
międzynar., krajowe i lokalne imprezy o charakterze komercyjnym mające na celu intensyfikację sprzedaży książek, ich propagowanie i reklamę, poszerzenie kontaktów zawodowych wydawców i księgarzy, a także autorów, tłumaczy, agentów literackich;
przedsiębiorstwa detalu księgarskiego o zasięgu ogólnopolskim;
oznaczenie wysokości i (rzadziej) szerokości książki;
połączenie kart w blok książki (kodeks) i zaopatrzenie go w okładziny i grzbiet, pełniące funkcje ochronne, ozdobne i informacyjne;
organizacja samorządowa zrzeszająca wydawców i księgarzy, zał. 1990, z siedzibą w Warszawie;
rocznik wyd. 1970–93 we Wrocławiu;
Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki, ang. International Standard Book Number (ISBN),
10-cyfrowy symbol nadawany każdej książce i (osobny) publikacjom wielotomowym jako całości;
organizacja zawodowo-twórcza, działająca 1921–50 i od 1956;
ośr. badania społ. funkcjonowania książki (ruch wydawniczy, bibliotekarstwo), zał. 1955 przy BN;

Słownik języka polskiego PWN

książka
1. «złożone i oprawione arkusze papieru, zadrukowane tekstem literackim, naukowym lub użytkowym; też: tekst wydrukowany na tych arkuszach»
2. «pewna liczba arkuszy papieru złożonych i oprawionych, przeznaczonych do jakichś zapisów»
książka doręczeń «zeszyt, w którym się kwituje odbiór doręczanych przesyłek»
książka kucharska «książka zawierająca przepisy kulinarne»
książka telefoniczna «książka zawierająca spis abonentów z podaniem ich numerów i adresów»
książka życzeń i zażaleń «książka znajdująca się w sklepie lub innym zakładzie usługowym, w której klient może wpisać uwagi dotyczące obsługi i zaopatrzenia»
grzbiet książki «bok książki od strony zszycia arkuszy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia