krzywa rezonansowa

Encyklopedia PWN

drgania (o małej amplitudzie) atomów tworzących sieć krystaliczną wokół ich położeń równowagi.
rezonans
[łac.],
fiz. szybki wzrost amplitudy drgań układu fiz., gdy częst. zewn. drgań wymuszających f jest zbliżona do częst. drgań własnych układu f0;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia