kryzys

Encyklopedia PWN

kryzys gospodarczy 1929–35, wielki kryzys gospodarczy,
największe załamanie gospodarcze w historii kapitalizmu;
kryzys gosp. w latach 80. XX w. w Ameryce Łac., wynikający z nadmiernego zadłużenia zagranicznego jej krajów.
typ makrostruktur i stosunków społ.-ekon., przy których współistnieją nadwyżki produktów rolnych i żywnościowych oraz ich niedobory, a polityka gosp. nie jest w stanie zapewnić równowagi między tempem wzrostu produkcji rolnej a tempem wzrostu popytu na żywność.
kryzys kubański 1962, zw. kryzysem karaibskim lub kryzysem październikowym,
okres napięcia (16–27 X) w stosunkach amerykańsko-sowieckich po wykryciu (14 X) przez amerykański samolot zwiadowczy U-2 obecności na Kubie sowieckich rakiet średniego zasięgu typu SS-4 i SS-5 (zasięg 1100 i 2200 mil morskich);
obciążenie finansów publicznych wysokimi spłatami zadłużenia zagranicznego, ograniczającymi racjonalne wykorzystanie budżetu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia