krytyczna

Encyklopedia PWN

biol. fizjologicznie najniższa częst. regularnie padających na tę samą część siatkówki obrazów (np. kadrów film., błysków świetlnych), przy której układ wzrokowy już nie rozróżnia poszczególnych impulsów, lecz odbiera je jako obraz ciągły.
krytyczna temperatura mieszalności, krytyczna temperatura rozpuszczania,
temperatura zaniku granicy faz w układzie 2 cieczy o ograniczonej mieszalności (rozpuszczalności);
mat. wartość funkcji różniczkowalnej w punkcie krytycznym (krytyczny punkt funkcji).
koncepcja filoz. zakładająca konieczność postrzegania przedmiotu poznania jako struktury o charakterze hist.-dynamicznym i jednoczesnego nieustannego wiązania wysiłku teoret. z praktyką społ. o charakterze emancypacyjnym, wypracowana w kręgu myślicieli związanych ze szkołą frankfurcką.
pedagogika krytyczna, pedagogika emancypacyjna,
nurt badań edukacyjnych, rozwijający się gł. w USA od poł. lat 70. XX w., skoncentrowanych na analizie mechanizmów dominacji w oświacie i kulturze oraz na projektowaniu działań nastawionych na zmianę społeczeństwa w kierunku zwiększenia zakresu społ. wolności i sprawiedliwości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia