krystalitów

Encyklopedia PWN

krystalit
[gr. krýstallos ‘kryształ’],
ciało stałe o uporządkowanej, sieciowej budowie wewnętrznej (monokryształ), ograniczone (w odróżnieniu od kryształu) przypadkowymi dowolnymi powierzchniami, a nie płaskimi ścianami;
uprzywilejowana wzajemna orientacja przestrzenna krystalitów w materiale polikrystalicznym (polikryształ);
kryształ
[gr. krýstallos],
ciało w stałym stanie skupienia, o prawidłowej budowie wewnętrznej, ograniczone naturalnymi płaskimi ścianami, tworzącymi wypukły wielościan (krystalograficzne postacie).
dendryt
[gr.],
kryształ dendrytyczny,
agregat krystalitów przypominający kształtem rozgałęzione drzewo, krzew, paproć itp.;
tworzenie się i wzrost kryształów (lub krystalitów);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia