kryptogram

Encyklopedia PWN

kryptogram
[gr. kryptós ‘ukryty’, grámma ‘pismo’]:
kryptologia
[gr. kryptós ‘ukryty’, lógos ‘słowo’],
nauka o szyfrowaniu, tzn. o bezpiecznych sposobach przekazywania informacji.
krypto-
[gr. kryptós ‘ukryty’],
pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący, że to, do czego odnosi się człon następny, jest ukryte, niewidoczne, zamaskowane;
pseudonim
[gr. pseudṓnymos ‘noszący zmyślone imię’],
nazwisko lub imię przybrane, często zmyślone, używane zamiast prawdziwego;
urządzenie mech. lub elektromech. (obecnie także układ elektroniczny) służące do szyfrowania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia