krwiobieg wielki

Encyklopedia PWN

część układu krążenia kręgowców, w którym płynie krew.
narząd mięśniowy, którego skurcze wywołują krążenie krwi;
szkoła i pierwszy system nauki ekonomii wyjaśniający istotę i zasady działania obiektywnych praw ekonomicznych.

Słownik języka polskiego PWN

krwiobieg wielki «obieg krwi bogatej w tlen z lewej komory serca do tkanek, a z tkanek – ubogiej w tlen, nasyconej dwutlenkiem węgla, do prawego przedsionka serca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia