krwiobieg mały

Encyklopedia PWN

część układu krążenia kręgowców, w którym płynie krew.
narząd mięśniowy, którego skurcze wywołują krążenie krwi;
hormony
[gr.],
bioregulatory,
różnorodne związki organiczne wytwarzane przez żywe organizmy, regulujące i koordynujące procesy chemiczne w komórkach i tkankach, a pośrednio — wszelkie procesy fizjologiczne, przez dostosowywanie ich do zmieniających się warunków otoczenia.
płazy, Amphibia,
gromada ziemno-wodnych, zmiennocieplnych kręgowców.

Słownik języka polskiego PWN

krwiobieg mały, płucny «obieg prowadzący krew żylną ubogą w tlen z prawej komory serca do płuc, skąd po oddaniu dwutlenku węgla i pobraniu tlenu wraca ona do lewego przedsionka»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia