krwiobieg mały

Encyklopedia PWN

część układu krążenia kręgowców, w którym płynie krew.
narząd mięśniowy, którego skurcze wywołują krążenie krwi;
hormony
[gr.],
bioregulatory,
różnorodne związki organiczne wytwarzane przez żywe organizmy, regulujące i koordynujące procesy chemiczne w komórkach i tkankach, a pośrednio — wszelkie procesy fizjologiczne, przez dostosowywanie ich do zmieniających się warunków otoczenia.
płazy, Amphibia,
gromada ziemno-wodnych, zmiennocieplnych kręgowców.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia