kruszynę

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. śląskim (pow. częstochowski), w Niecce Włoszczowskiej;
kruszyna pospolita, lud. nazwa trzeszczyna, sabacznik, Frangula alnus (Rhamnus frangula),
gatunek rośliny drzewiastej z rodziny szakłakowatych;
ród szlachecki, herbu własnego;
bot. typ rośliny drzewiastej, która wytwarza nowe, silnie rosnące długopędy w nasadowej części pędu, w związku z czym brakuje wyraźnego pnia;
Krzymuski Edmund Karol, ur. 30 X 1852, Kruszyn k. Włocławka, zm. 6 VIII 1928, Ostenda,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa i procesu karnego oraz filozofii prawa;
Nereśl, Nierośl,
rz., prawy dopływ Narwi, płynie na Niz. Północnopodlaskiej, w woj. podlaskim;
podszyt, podszycie lasu,
warstwa roślinności (głównie krzewów) w lesie, o wyskości do kilku m, która nigdy nie wyrasta ponad dolną warstwę drzewostanu;
środki ułatwiające defekację;
szakłakowate, Rhamnaceae,
rodzina roślin z klasy dwuliściennych obejmująca ok. 900 gat. gł. z klimtu zwrotnikowym i międzyzwrotnikowym, nieliczne z klimatu umiarkowanym;
Taczanowski Edmund, ur. 25 XI 1822, Wieczyn k. Pleszewa (Wielkopolska), zm. 14 IX 1879, Choryń,
działacz niepodległościowy, generał w powstaniu styczniowym 1863–64;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

kruszyna
1. «pokruszony kawałek czegoś»
2. pieszcz. «o małym, miłym dziecku lub o drobnej, miłej kobiecie»
3. «krzew lub niewielkie drzewo rosnące m.in. w Eurazji i Ameryce Północnej»

• kruszynka
kruszyna pospolita «wysoki krzew o szerokich, eliptycznych liściach, którego kora jest surowcem farmaceutycznym»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia