kroju pisma

Encyklopedia PWN

charakterystyczny rysunek pisma drukarskiego o jednolitych cechach graficznych (stylu, proporcji, układzie i kształcie szeryfów itp.) w komplecie liter, cyfr i znaków.
każde pismo (zbiór znaków graficznych) utrwalone na nośniku pisma stosowanym w poligrafii do składania tekstów, np. na czcionkach, matrycach (linotypowych, monotypowych i in.), fotomatrycach czy też w postaci fontów komputerowych.
fotomatryca
[gr.-łac.],
nośnik pisma drukarskiego stosowany w technice fotoskładu;
krój pisma drukarskiego, antykwa linearna bezszeryfowa;
kapitaliki
[łac.],
poligr. litery pisma drukarskiego danego kroju, odmiany i stopnia, mające kształt majuskuł (wersalików), a wielkość minuskuł (liter tekstowych) pisma tego samego kroju, odmiany i stopnia;
poligr. zestawianie znaków pisma drukarskiego i in. elementów graficznych zgodnie z zasadami edytorskimi (krój i stopień pisma, odstępy między znakami, format kolumny i in.) oraz z projektem typograficznym przyszłej publikacji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia