kresem dolnym

Encyklopedia PWN

kres dolny zbioru (infimum),
mat. dla zbioru liczb rzeczywistych A — największa z liczb ograniczających A z dołu (o ile jest to zbiór ograniczony z dołu, tzn. istnieje taka liczba m, że xm dla każdego xA);
mat. pojęcie używane dla dowolnych zbiorów uporządkowanych;
mat. pojęcie z zakresu analizy mat.; jeżeli f(x) jest funkcją rzeczywistą określoną na zbiorze A, to kresem dolnym (górnym) tej funkcji nazywa się kres dolny (górny) zbioru wartości przyjmowanych przez nią na zbiorze A (kres zbioru);
mat. dział matematyki poświęcony badaniu krat i ich zastosowań, przede wszystkim w logice i algebrze;
mat. zbiór z operacją dwuargumentową (ozn. ∨ lub ∧), przemienną, łączną i idempotentną (tzn. aa = a dla każdego elementu a).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia