krasowa

Encyklopedia PWN

podłużne obniżenie na obszarze krasowym, powstałe przez połączenie lejów krasowych, uwałów lub polji.
pionowy kanał krasowy (kras) powstały wskutek poszerzania pionowych szczelin skalnych przez wody opadowe (studnie szczelinowe) lub krążące w skałach wody podziemne (studnie przepływowe).
geol. jedna z form krasowych, owalne lub okrągłe zagłębienie terenu powstające w wyniku rozpuszczania przez wody skał w warstwie przypowierzchniowej bądź zapadania się stropów podziemnych kanałów krasowych.
jezioro wypełniające zapadliska i leje na obszarach zbudowanych ze skał węglanowych lub gipsowych;
geol. bardzo stromy, często pionowy korytarz jaskini krasowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia