krajow������

Encyklopedia PWN

ekon. ogół transakcji kupna–sprzedaży, zawieranych na terytorium danego państwa.
Rząd Krajowy dla Galicji Zachodniej, Landesregierung für West Galizien,
nacz. organ władzy adm., utworzony 1854 w Krakowie przez Austriaków w miejsce działającej od 1848 Komisji Rządowej (Komisji Gubernialnej);
Sejm Krajowy, niem. Landtag,
organ władzy ustawodawczej w Galicji 1861–1914 (w okresie autonomii), z siedzibą we Lwowie;
prowincjonalna konstytucja Galicji 1861–1918, określająca zasady funkcjonowania i kompetencje najwyższych władz autonomicznych (krajowych): Sejmu Krajowego i Wydziału Krajowego, w ramach monarchii austro-węgierskiej.
ekon. określenie jednostki monetarnej danego kraju.
organ zarządzający i wykonawczy galicyjskiego Sejmu Krajowego 1861–1914;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia