krajow������������������

Encyklopedia PWN

ekon. określenie wielkiego kryzysu gospodarczego 1929–33 w odniesieniu do gospodarki USA;
winniczek, Helix pomatia,
gatunek ślimaka płucodysznego;
Wodzicki Ludwik, hrabia, ur. 19 VIII 1834, Kraków, zm. 11 VIII 1894, w pociągu w drodze z Paryża,
konserwatywny polityk galicyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia