krajow������������������

Encyklopedia PWN

Krajowa Organizacja Pomocy dla Nurków, niderl. Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO),
1942–44 organizacja holenderskiego ruchu oporu pomagająca gł. osobom ukrywającym się (zw. nurkami);
partia polit., zał. VI 1994 w Przysieku k. Torunia;
organ władzy wykonawczej Pol. Państwa Podziemnego, powołany 3 V 1944 przez Delegata Rządu RP na Kraj na podstawie dekretu Prezydenta RP na uchodźstwie z 26 I 1944 O tymczasowej organizacji władz na terytorium Rzeczypospolitej;
konspiracyjny organ władzy utworzony przez PPR w nocy z 31 XII 1943 na 1 I 1944 w Warszawie;
w Polsce organ państw., utworzony 1993 na podstawie ustawy o radiofonii i telewizji (1992);
w Polsce konstytucyjny organ państw., powołany na mocy ustawy z 20 XII 1989 do strzeżenia niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia