krajow������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

waluta
[wł.],
ekon. wieloznaczne, nieprecyzyjne pojęcie, synonim pieniądza;
ekon. instytucjonalne warunki ustalania kursu walutowego.
ekon. rynek międzynarodowy, na którym jedna waluta krajowa może być wymieniona na inną.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia