krajow������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

centralna instytucja kredytowa zaboru austriackiego, założona 1881 we Lwowie; rozpoczął działalność w połowie 1883;
rasa świń wytworzona pod koniec XIX w. w wyniku krzyżowania lokalnych świń typu celtyckiego z rasą wielką białą ang. oraz ostrej selekcji w kierunku cech rzeźnych;
bank emisyjny w Warszawie działający 1916–24,
ekon. → PKB, jeden z podstawowych mierników stosowanych w rachunkowości narodowej.
j1996–2010 jednostka organizacyjna prokuratury powszechnej;
nacz., autonomiczny organ szkolnictwa pol. (elementarnego i średniego) w zaborze austr., zał. 1867 na wniosek J. Dietla;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia