krajow������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

rejestr publiczny, który służy do gromadzenia danych o różnych podmiotach, m.in. fundacjach, stowarzyszeniach, przedsiębiorcach;
centralny urząd administracji rządowej w Polsce,
Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, do 1981 Centralny Związek Kółek Rolniczych, 1981–82 Centralny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych,
zał. 1959 organizacja społ.-gosp. rolników indywidualnych, związana z ZSL, następnie PSL;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia