krajow������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

w Polsce organ doradczy i opiniodawczy Ministerstwa Zdrowia, utworzony 1995;
reprezentacja gł. partii polit. Polski Podziemnej, utworzona 21 III 1943 w wyniku przekształcenia Politycznego Komitetu Porozumiewawczego;
szkoła podyplomowa,
niezależna instytucja odpowiedzialna za nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu papierami wartościowymi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia