krajow������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

Caritas
[łac.],
ruch w Kościele katol. na przeł. XIX i XX w. na rzecz skoordynowania i ujednolicenia działalności charytatywnej Kościoła prowadzonej dotąd w rozproszeniu, a następnie nazwa powołanych w tym celu organizacji;
cło
[niem. < gr. télos ‘podatek’],
ekon. opłata pobierana przez państwo od przywozu i wywozu towarów;
konspiracyjne krajowe przedstawicielstwo rządu RP na uchodźstwie 1940–45;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia